Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

113729 Geotechnisch onderzoek dijkversterking Tiel-Waardenburg

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Mariska van de Sande

+31 344649090

m.vande.sande@wsrl.nl

Information

Description:
Nadere offerteaanvraag DAS Geotechnische diensten dijkversterking Tiel-Waardenburg.

Deze nadere offerteaanvraag is alleen beschikbaar voor degene die zijn gekwalificeerd in de DAS Tender 25427 Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten.


Het betreft een uitvraag onder het
Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor uitvoering van complexe en/of naar aard en omvang grootschalige geotechnische diensten. Keuze van de kwalificatie van de opdracht: 3
 
Het doel van deze opdracht is de ondergrond van het dijktracé Tiel-Waardenbrug (TiWa) Geotechnisch te onderzoeken en te monitoren. Opdrachtgever zal het resultaat van deze opdracht gebruiken bij het opstellen van een definitief dijkontwerp TiWa.
 
Met dit Geotechnisch onderzoek beoogt Waterschap Rivierenland (WSRL) de volgende doelstellingen te behalen:
1.         Het verkrijgen van inzicht in de opbouw en samenstelling van de ondergrond en de sterkte-, consolidatie- en stijfheidskarakteristieken ervan door het uitvoeren van (routinematig en specialistisch) grondonderzoek en laboratoriumonderzoek.
2.         Het verkrijgen van inzicht in de waterspanningsvariaties in de ondergrond door het plaatsen van peilbuizen met dataloggers en wegdrukbare waterspanningsmeters en monitoring daarvan;
 
Naast de geotechnische informatie dient er tevens op specifieke locaties geofysisch grondonderzoek uitgevoerd te worden. Dit geofysisch onderzoek dient als aanvullend onderzoek naar de dikte van de deklaag en de erosieklasse van de deklaag.
 
De opdracht bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:
·       Handboringen;
·       Mechanische boringen:
·       Sonderingen;
·       Geleidbaarheidsonderingen;
·       Electromagnetische metingen op land (DUALEM);
·       Geotechnische laboratoriumwerkzaamheden waaronder maar niet uitsluitend:
o   Classificatie van een grondmonster;
o   Bepaling "norm volumiek gewicht" op ongeroerde cohesieve monsters (NVG) (incl. watergehalte);
o   Bepaling "totaal volumiek gewicht" op ongeroerde cohesieve monsters (TVG)
o   Bepalen schuifweerstandskarakteristieken van een grondmonster doormiddel van Triaxiaalproef;
o   Bepalen schuifweerstandskarakteristieken van grondmonster doormiddel van Direct Simple Shear (DSS)-proef;
o   Bepalen zettingskarakteristieken van grondmonster doormiddel van Constant Rate of Strain (CRS);
o   Vaststellen van Atterbergse grenzen (vast, plastisch, vloeigrens) doormiddel van Casagrande methode;
o   Vaststellen van organische stofgehalte en kalkgehalte grondmonster;
o   Bepaling korrelverdeling zandmonster, inclusief afleiding 3 k-waarden;
o   Veenclassificatie.
·       Plaatsen, uitlezen en verwijderen van peilbuizen en waterspanningsmeters.
·       Alle noodzakelijke overige activiteiten als omgevingsmanagement, projectmanagement en leveren van rapportages van verkregen data.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Feb 2019 14:30 — 29 Mar 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2002.0, Page times (ms) Server init:4 load:65 prerender:75 Total:79 Browser , (3.233.215.231 - 7)