Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

114636 Nationale prijsvraag inzake Veiligheid Innovatie Competitie 2019 (VIC 2019) - 'Smart Harbour Rotterdam'

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Siomara Scheer

06-12796437

S.Scheer@mindef.nl

Information

Description:
Deze uitvraag heeft betrekking op de nationale prijsvraag inzake Veiligheid Innovatie Competitie 2019 (VIC 2019) met als onderwerp 'Smart Harbour Rotterdam'.

Voor de vijfde maal wordt de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) georganiseerd. De competitie heeft als doel innovatie in Nederland te stimuleren door financiële middelen beschikbaar te stellen voor innovatieve ideeën via een prijsvraag. Middels deze prijsvraag stellen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie (gezamenlijk vormen zij de Aanbestedende dienst) hiertoe financiële middelen beschikbaar om deze innovatieve ideeën aan te moedigen. Voor de winnaar van de VIC 2019 is een ontwikkelopdracht beschikbaar ter hoogte van maximaal €200.000,- exclusief btw. Het ter beschikking stellen van deze middelen beperkt zich tot het MKB en Startups die in Nederland gevestigd zijn. De VIC 2019 is dan ook alleen toegankelijk voor deze groep ondernemers.

Het thema van de VIC 2019 betreft: 'Smart Harbour Rotterdam', waarbij vernieuwingen in de samenwerking tussen Veiligheidspartners voor een veilige toekomst centraal staan.

De VIC 2019 zoekt naar nieuwe, innovatieve oplossingen die de informatiepositie en het handelingsperspectief tussen Veiligheidspartners versterkt en daarmee de veiligheid vergroot in de 'Smart Harbour Rotterdam'. Een goed functionerende keten van Veiligheidspartners is van cruciaal belang bij het creëren van een veilige Rotterdamse haven. Met allerlei geavanceerde technologische toepassingen en innovaties wordt de haven steeds veiliger, maar technologie alleen is nooit voldoende en brengt op zichzelf ook nieuwe (cyber)uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen de Veiligheidspartners in samenhang hier nog beter op reageren? Hoe versnel je de informatie-uitwisseling bij incidenten op een juridisch juiste wijze? Hoe versnel je de informatie-uitwisseling van de first responders? Hoe ga je om met de toenemende hoeveelheid aan sensordata en logistieke data en kun je die dan combineren? Helpt toegepaste kunstmatige intelligentie ons de veiligheidsketen te versterken en hoe dan?

De Aanbestedende dienst is op zoek naar 'smart' oplossingen voor dergelijke uitdagingen van vandaag én morgen. Een nog slimmere Rotterdamse haven, waar optimale ketensamenwerking zorgt voor een situatie met nog minder veiligheidsrisico's.

Bovenstaande uitdagingen zijn slechts ter indicatie. Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst op 5 maart 2019 in gebouw De Yp (Den Haag), waar een nadere toelichting wordt gegeven over de intenties en de verwachtingen van de VIC 2019. Aanmelden kan tot 1 maart 2019 via de berichtenmodule in Negometrix of per email (s.scheer@mindef.nl). 

Negometrix
De Inschrijvingsleidraad en bijlagen kunt u downloaden bij "Vragenlijsten"  onder "Inschrijvingsleidraad en bijlagen". Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:10 load:60 prerender:65 Total:65 Browser , (100.28.0.143 - 6)