Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

114679 ICT hardware werkplekken, netwerk en server & storage

Buyer

Gemeente Emmen http://gemeente.emmen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robin Nap

14 0591

r.nap@emmen.nl

Information

Description:
Doel van de aanbesteding: de Opdracht
De huidige raamovereenkomsten ICT lopen eind 2019 af. Vandaar dat de raamovereenkomsten ICT opnieuw in de markt gezet  worden. De raamovereenkomst ICT zijn onderverdeeld naar 3 percelen. Namelijk: 
Perceel 1 Hardware werkplekken 
Perceel 2 Netwerk  
Perceel 3 Servers en storage

Team ICT van de gemeente Emmen is in de transformatie naar een regie / control organisatie. Doelstelling is het aangaan van een langdurige relatie met één leverancier per kavel die marktconforme prijzen hanteert, die betrouwbaar is, die flexibiliteit is en die mee denkt en mee adviseert in de toenemende IT-complexiteit.

Negometrix
Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden met behulp van het Negometrix platform. Op dit platform vindt u alle informatie die relevant is voor het doen van een Inschrijving (offerte). Voor instructies omtrent het digitaal aanbieden in Negometrix, wordt verwezen naar het instructiedocument  Digitaal Aanbieden en Instructie Registreren op Negometrix

Procedure
De aanbesteding vindt plaats volgens de  Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2.26 van de Aanbestedingswet. Deze procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde, die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht.

Overeenkomst
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met per perceel. Het is mogelijk voor inschrijvers om op meerdere percelen in te schrijven. Inschrijvers kunnen meerdere percelen gegund krijgen indien zij op meerdere percelen op basis van de gunningscriteria de beste prijs/kwaliteit verhouding bieden. 

Contactpersoon
De contactpersoon vanuit opdrachtgever voor deze aanbestedingsprocedure is te vinden onder "tab 1 - Informatie''. Het is de inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure niet toegestaan contact op te nemen met andere personen bij de opdrachtgever dan de aangewezen contactpersoon, over zaken die relevant voor of van invloed op de aanbesteding (kunnen) zijn. Indien de inschrijver zich hier niet aan houdt, kan de opdrachtgever besluiten de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname in de procedure.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Aug 2019 13:07 — 20 Dec 2019 10:00

Lots

Lot 1 - Hardware werkplekken  
Lot 2 - Netwerk  
Lot 3 - Servers & storage  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:99 prerender:104 Total:109 Browser , (3.238.72.180 - 7)