Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

116651 Onderhoud en levering Interieurbeplanting

Buyer

Hogeschool en Universiteit van Amsterdam http://www.uva.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Renée Beurmanjer linkedin

06-10486508

r.beurmanjer@uva.nl

Information

Description:
Inleiding UvA/HvA
Onderhavige aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van de directies en faculteiten vallend onder de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA). De faculteiten Tandheelkunde en Geneeskunde zullen geen gebruik maken van deze aanbesteding. Voor meer informatie over de UvA wordt verwezen naar de website van de UvA en het organogram. Voor meer informatie over de HvA wordt verwezen naar de website. De spreiding en diversiteit aan gebouwen vraagt van ondernemer een professionele inzet van Personeel passend bij: - het gebruik van het gebouw (onderzoek, onderwijs of ondersteunende diensten); - het soort gebouwen (grootschalig, kleinschalig, moderne collegeruimtes, historische panden, kantoorpanden, etc.); - de behoefte van de faculteit of dienst.

Facility Services
Facility Services (FS) is een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van de UvA en de HvA. De doelstelling van het FS is het ondersteunen van de kernactiviteiten van de UvA en de HvA (onderwijs en onderzoek) door het proactief en tijdig leveren van kwalitatief hoogwaardige facilitaire diensten tegen zo laag mogelijke kosten. Facility Services heeft daarbij twee hoofdactiviteiten: huisvestingszaken en facilitaire zaken. Facility Services levert diensten aan de faculteiten zoals gebouwbeheer, schoonmaak, toezichthouders en gebouw gerelateerde veiligheid en beveiliging, centrale inkoop, AV-diensten en (onderwijs)logistiek. FS wil met deze aanbesteding ondernemers selecteren die de interieurbeplanting met een grote mate van zelfstandigheid uitvoeren, die FS kunnen ontzorgen in operationele zin en tegelijkertijd een gelijkwaardige partnershiprelatie met FS kunnen aangaan, waardoor FS zich met de regie van de dienstverlening in relatie tot de tactische en strategische ontwikkelingen kan bezig houden.

Doel van de aanbesteding
Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van één ondernemer(s) voor het onderhouden en leveren van 'normale' levende planten, levende planten die in ruimtes zonder daglicht kunnen leven en extra zuurstof afgeven en zijde planten.

Omschrijving procedure
Keuze procedure
Het betreft hier een openbare Europese aanbesteding. De openbare procedure geeft de UvA/HvA de kans maximale concurrentie te stellen t.o.v. minimale investering in inschrijving van Inschrijvers.
 
Gunningsmethodiek
De gunning van deze aanbesteding is op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding (BPKV).Waarbij de score op prijs wordt berekend aan de hand van de NX Utility Index.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Apr 2019 17:00 — 20 May 2019 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:5 load:69 prerender:74 Total:79 Browser , (3.235.236.13 - 6)