Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

119257 DAS Adviseurs ROC Rijn IJssel

Buyer

DASmakkelijk http://www.das-makkelijk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
LET OP: na 1 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om op dit DAS in te schrijven. Dit DAS gaat over naar Negometrix 4. Meld u daar aan om vanaf 1 september 2021 weer deel te nemen, via:
https://hub.negometrix.com/today/6955

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de volgende expertisegebieden:
  1. Bouwprojectmanagement
  2. Directievoering en toezicht
  3. Advies Installaties
  4. Advies Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
  5. Bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden
  6. Stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening)

Voor een specificatie van de scope van de werkzaamheden  zie de kruisjeslijst zoals opgenomen in dit DAS.
 
Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Om toegelaten te worden in dit DAS dient Gegadigde een verzoek tot deelname te doen, hierin doorloopt Gegadigde de criteria voor toelating.
 
Bijgevoegd een handleiding m.b.t. het verzoek tot deelname.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om dit DAS per direct te beeindigen.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Documents:

DASmakkelijk handleiding Verzoek tot Deelname.pdf 1011 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:70 prerender:74 Total:80 Browser , (3.239.9.151 - 7)