Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

120335 1-W-06586-19: Werkzaamheden t.b.v. (her)inrichting Eiland van Brienenoord

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

P.G.C de Graag linkedin

06-83644415

pgc.degraag@Rotterdam.nl

Information

Description:
Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen.
Het doel van het project is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten als het maken van een aantrekkelijk extensief recreatielandschap waarbinnen een getijdenpark ontstaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten o.a. de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • de zuidzijde van het eiland wordt deels afgegraven zodat er natuurlijke oevers ontstaan waar de invloed van eb en vloed zichtbaar wordt.
  • Het eiland krijgt een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden en twee nieuwe toegangsbruggen naar het eiland.
  • Ook de toegang vanaf de Stadionweg langs de Kreeksehaven naar de oostelijke brug vormt een onderdeel van het werk.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Oct 2019 16:00 — 18 Dec 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2011.0, Page times (ms) Server init:4 load:72 prerender:82 Total:87 Browser , (3.231.167.166 - 7)