Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

123714 Europese aanbesteding: Partner voor Circulaire Kantoorinrichting

Buyer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) http://www.lvnl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marlies Louter

020-4062765

m.louter@lvnl.nl

Information

Description:
Algemene informatie
De kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is het leveren van Luchtverkeersdiensten. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd, bijvoorbeeld het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het burgerluchtruim en alles wat daarbij komt kijken.
 
Als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) verleent LVNL luchtverkeersleiding op aanwijzing van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de minister wordt verantwoording afgelegd over de prestaties en het beleid. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Defensie, beheerder van het militaire luchtruim.
 
LVNL is voor civiele luchtverkeersaangelegenheden de schakel tussen de overheid en alle overige partijen die bij luchtverkeersleiding betrokken zijn. Met alle betrokkenen proberen we de luchtverkeersleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Met een evenwicht tussen veiligheid, efficiëntie en milieu en met alle aandacht voor kwaliteit.

De opdracht
LVNL is voornemens een Overeenkomst af te sluiten met een Partner voor Circulaire Kantoorinrichting voor een periode van vijf jaar plus driemaal de optie voor LVNL tot verlenging van drie jaar en eenmaal de optie tot verlenging met één jaar. De inkoopbehoefte voor Circulaire Kantoorinrichting valt uiteen in de volgende onderdelen: 
 
  1. Onderhouden & refurbishen van de bestaande inventaris van LVNL bestaande uit tenminste 950 werkplekken;
  2. Leveren gerefurbished & nieuw circulaire kantoorinrichting; 
  3. Interieurontwerp, stijlgids, projectleiding en advies;
  4. Meubelmanagement;
  5. Leveren en plaatsen van circulaire vloerafwerking.

Onderdeel van de scope van deze aanbesteding is o.a. het inrichten van een nieuw pand (Polaris) wat opgeleverd wordt in 2019 en zal worden ingericht in 2020 en 2021. In Polaris zullen 150 werkplekken worden gerealiseerd. Daarnaast zullen gedurende de mogelijke looptijd van 15 jaar van de raamovereenkomst 800 werkplekken op de locatie Schiphol-Oost worden vervangen of gerefurbished.

De verwachte opdrachtwaarde voor de maximale looptijd van de overeenkomst is EUR 4.000.000,- over een periode van 15 jaar. Dit is exclusief een mogelijke grootschalige renovatie van locatie Schiphol-Oost. LVNL verwacht een piek in bestellingen in de eerste jaren van de overeenkomst.
 
De opdracht betreft standaard assortiment en overige inrichtingselementen bedoeld voor werken, overleggen en opbergen in de werkomgeving en overige inventaris. Het assortiment zoals in paragraaf 1.1.3 beschreven valt binnen de scope van het contract en bestaat uit standaard assortiment en overige inventaris.

Nota bene: tot één februari 2020 loopt er een bestaand raamcontract voor bureaustoelen en 24uurs stoelen. Vanaf één februari 2020 vallen bureaustoelen ook binnen de scope van deze aanbesteding.

Samenwerkingspartner
Het doel is om een prestatiegerichte overeenkomst af te sluiten. LVNL vraagt aan de leverancier een groeiende ontwikkeling op de inzet van circulaire inrichting teneinde de aanschaf van nieuw circulair meubilair tot een minimum te beperken. Het is daarbij essentieel dat de partner buiten de bestaande paden kan denken, achter de ambitie van LVNL staat en deze ook kan uitdragen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 
LVNL is op zoek naar een circulaire partner die circulariteit verankerd heeft in zijn organisatie, de ambitie heeft te ontwikkelen naar een 100% circulaire dienstverlening en weet hoe hij zijn klanten hierin mee kan nemen. Vanaf de start van de nieuwe overeenkomsten wil LVNL de samenwerkingsrelatie door ontwikkelen naar een innovatieve samenwerkingsrelatie.
 
Type:
Sealed with Preselection
Published on:
3 Jul 2019 16:36
Selection phase:
3 Jul 2019 16:36 — 2 Aug 2019 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:87 Total:92 Browser , (44.212.96.86 - 7)