Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

123969 Groslijst Leidingwerken

Buyer

Stichting Waternet http://www.waternet.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Anita van Biljouw - Teiwes

06-52534328

michelle.langedijk@waternet.nl

Information

Description:
Ingericht is de doorlopende groslijst Leidingwerken waarvoor aannemers zich kunnen aanmelden voor zowel drinkwaterleidingwerken als voor afvalwaterleidingwerken. Binnen beide specialismes zijn nog aanvullende specialismes mogelijk.

Het is de bedoeling dat u zich binnen deze tender aanmeldt voor een of beide hoofdspecialismes en daarbinnen voor eventuele nadere specialismes. 

Vervolgens linkt u door naar de site van EMVI prestatiemeten: https://app.emviprestatiemeting.nl/. Daar registreert u zich met toevoeging van alle gevraagde documenten en/of andere bewijsstukken. De feitelijk toelating en de uiteindelijke selectie voor nadere uitvragen zal ook daar plaatsvinden.

Voor elke nadere uitvraag zal binnen EMVI-prestatiemeten de aannemersselectie plaatsvinden en vervolgens via Negometrix worden uitgezet en gekoppeld op de doorlopende tender 123969. Elke uitvraag krijgt een eigen Waternet-nummer en een eigen tendernummer in Negometrix.

Toelichting: EMVI-prestatiemeting is een online applicatie waarmee prestaties van opdrachtnemers en ingenieursbureaus kunnen worden vastgelegd en gemeten. Deze (prestatie)metingen en scores zullen bij nadere uitvragen worden gebruikt voor het maken van selecties.
Documents:

Aanbestedingsleidraad groslijst leidingwerken v1.1 17092019.pdf 185 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:94 Total:104 Browser , (18.206.194.21 - 7)