Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

125919 Kwaliteitsmedewerker 1 fte, afdeling beheer - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Kwaliteitsmedewerker
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Jij hebt beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften.
Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking
Verder heb je een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus en draag je mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften. Ook coach je medewerkers/collega's in hun functie.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting begin juli 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 10
 • Tariefrange: 50-60 euro
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 8 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

FP Kwaliteitsmedewerker 1 FTE.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Jun 2019 9:30 — 25 Jun 2019 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:79 Browser , (35.172.164.32 - 6)