Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

127141 Dienstverlening jobcoaching

Buyer

SSC Zuid-Limburg http://www.ssc-zl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nick Cruts

+31 6 31966266

nick.cruts@ssc-zl.nl

Information

Description:
In de Participatiewet is geregeld dat de gemeente uitvoering moet geven om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor nieuwe doelgroepen. Daarbij moet gedacht worden aan personen die niet meer kunnen instromen in de Wajong en Wsw.
Voor deze personen met een arbeidsbeperking heeft de gemeente instrumenten gekregen om te zorgen dat zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast is het essentieel dat er jobcoaching wordt ingezet om medewerkers met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden.
De jobcoaching wordt als voorziening toegekend aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarbij sprake is van een duurzame arbeidsbeperking, erkend door het UWV.
De door de gemeente beoogde jobcoach dienstverlener moet de volgende doelgroepen kunnen begeleiden:
  • Licht verstandelijk beperkten;
  • Met een niet aangeboren hersenletsel;
  • Met psychische problematieken;
  • Met psychiatrische problematieken;
  • Met auditieve beperkingen;
  • Met visuele beperkingen;
  • Chronisch zieken;
  • Met een autistime spectrum stoornis.
Een jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren en weet hij het werk ook te behouden.
De jobcoach blijft bereikbaar voor incidentele problemen.
Om de duurzaamheid rondom de inzet van jobcoaching te borgen wil gemeente Sittard-Geleen (middels een meerjarige raamovereenkomst) een flexibele schil aan jobcoaches organiseren die direct inzetbaar zijn rondom de doelgroep met een arbeidsbeperking. Hiertoe dient deze aanbesteding. Het flexibel personeel wordt met name ingezet voor het opvangen van piekmomenten en ziekte. Maar ook voor het aantrekken van specifieke kennis rondom de doelgroep. Hierdoor hebben wij als organisatie de mogelijkheid om snel in te spelen op vraag vanuit de markt indien zich hier kansen voor de doelgroep voordoen.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
11 Oct 2019 11:00 — 25 Nov 2019 9:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:5 load:82 prerender:87 Total:92 Browser , (3.235.236.13 - 6)