Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

127444 Dynamisch aankoopsysteem (DAS) inhuur personeel

Buyer

gemeente Katwijk
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Inleiding
De gemeente Katwijk heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten specifieke (raam-)overeenkomsten voor de inhuur van tijdelijk personeel (in de domeinen beheer&vastgoed, projecten/ruimte&veiligheid, samenleving (t/m 31-12-2019), gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit is vormgegeven als het 'DAS Inhuur gemeente Katwijk' op het Negometrix Platform.
 
Zodra de gemeente Katwijk behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur, waarvoor niet al een andere overeenkomst is afgesloten, zal de uitvraag via het DAS inhuur gemeente Katwijk worden gepubliceerd.
 
Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten dienen leveranciers zich eerst eenmalig, kosteloos, te registreren op het Negometrix Platform. Nadat de registratie is afgerond heeft de leverancier toegang tot het Negometrix Platform.
 
De leverancier kan nu een verzoek tot toelating indienen tot het 'DAS inhuur gemeente Katwijk'. Nadat een leverancier is toegelaten tot het DAS kan deze meedingen naar inhuuropdrachten.
 
Een leverancier kan alleen worden toegelaten tot het DAS wanneer het Uniform Europese Aanbestedingsdocument (UEA) is ingevuld, zich akkoord heeft verklaard met de verdere eisen en voorwaarden die gesteld zijn en deze rechtmatig heeft ondertekend. Daarnaast kan een leverancier aangeven in welke categorie hij wil meedingen naar opdrachten. Een leverancier kan één of meerdere categorieën kiezen:
 
 • Administratief/secretarieel
 • Automatisering/ICT
 • Bestuurlijk
 • Binnendienst/algemene dienst
 • Bouwkunde/civiele techniek
 • Buitendienst & groenvoorziening
 • Burger-/publiekzaken
 • Dienstverlening/facilitair
 • Financieel/economisch
 • Gezondheidszorg
 • Griffier
 • Juridisch en verzekeringen
 • Onderwijs/wetenschap/cultuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel/organisatie
 • Ruimtelijke ordening/milieu
 • Sociale zaken/werkgelegenheid
 • Sport/recreatie
 • Verkeer/vervoer/nautisch
 • Verkoop/inkoop
 • Voorlichting/communicatie
 • Welzijn
 • Consultancy
 • Grondzaken, vastgoed en planeconomie
 
Specificaties van deze categorieën kunt u vinden in de procedurebeschrijving die onderdeel is van het DAS inhuur gemeente Katwijk.
 
Iedere nieuwe inhuuropdracht wordt aangekondigd in de betreffende categorie. Alle tot het DAS toegelaten leveranciers worden dan in de gelegenheid gesteld om een inschrijving in de dienen.
 
Inschrijvingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria zoals: motivatiebrief, curriculum vitae, interview en (uur-)tarief. De exacte gunningscriteria worden bekend gemaakt bij de uitvraag die via het DAS wordt gepubliceerd.

Gemeente Katwijk:
Wilt u meer te weten komen over de gemeente Katwijk? Open dan de bijlage.
Documents:

Gemeente Katwijk.pdf 302 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System
Published on:
22 Jul 2019 13:34

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:87 Total:92 Browser , (18.232.31.206 - 7)