Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

128047 Functioneel beheerder Oracle EBS - Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Functioneel beheerder Oracle EBS
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

We zoeken een enthousiaste medewerker voor Oracle EBS die werkzaam is als Functioneel Beheerder binnen het Procure To Pay- (P2P) en Assemble to Order (ATO) proces in het team ConcernBedrijfsvoeringsSystemen (CBS).
CBS beheert o.a. de Oracle EBS 12.2.8 modules Inkoop, i-Procurement, Voorraad, Crediteuren, Projecten, Debiteuren, Order Management, Kostenbeheer, Sub-ledger accounting, Treasury, tijdschrijven en Activa, voorziet de business van advies, lost issues op en faciliteert wijzigingen en/of verbeteringen op aanvraag van de business.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin augustus 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36-40
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 3 maanden
 • FSK: 11/12
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel medewerker Oracle EBS.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Jul 2019 15:15 — 19 Jul 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:78 prerender:83 Total:83 Browser , (3.238.225.8 - 6)