Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

129067 Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht 1 FTE- cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jill Ober

000000

j.ober@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
De afdeling Toetsing en Toezicht maakt onderdeel uit van Werk en Inkomen. Toetsing en Toezicht richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en de gemiddelde uitkeringshoogte te verlagen.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: Gewenste startdatum 01-09-2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 * 12 maanden, mogelijk daarna nog een verlenging voor 6 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: 45-55
 • Afwijkende werktijden: 36 uur beschikbaar, verdeeld over 4,5 werkdag, iedere dag beschikbaar en flexibel in werktijden
 • Detavast: Kosteloze overname na 1 jaar inhuur, altijd in onderlinge afstemming
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 02-08-2019, de gehele dag, locatie Librijesteeg 4. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 40 % prijs 
 • 60 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Inkomensconsulent.docx 209 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Jul 2019 7:25 — 1 Aug 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:94 Total:94 Browser , (3.87.250.158 - 6)