Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

130687 Offerteaanvraag Wmo Westfriesland

Buyer

Gemeente Hoorn
Lead buyer

Information

Description:
Deze offerteaanvraag richt zich op het uitvoeren van de ondersteuningsvormen voor volwassenen (18+) in het kader van de Wmo 2015 in de vorm van ondersteuningsprofielen met intensiteiten, zijnde arrangementen. Binnen de scope van deze ondersteuningsprofielen behoren de volgende vormen van ondersteuning: huishoudelijke ondersteuning (HO), individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging), kortdurend verblijf en dagbesteding. De lokale toegang kan besluiten om ook een jeugdige (18-) al toegang te verlenen tot de Wmo.
 
Andere vormen van ondersteuning in het kader van de Wmo, zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, vallen niet binnen de scope van deze inkoop. 
De Wmo ondersteuning wordt door middel van deze offerteaanvraag ingekocht. Zorgaanbieders sluiten na het succesvol doorlopen van de inkoop- en contracteringsprocedure één (1) raamovereenkomst af met de zeven (7) Westfriese gemeenten;
  1. Drechterland
  2. Enkhuizen
  3. Hoorn
  4. Koggenland
  5. Medemblik
  6. Opmeer
  7. Stede Broec.

Voor meer informatie over digitaal aanbieden via Negometrix klikt u hier.

INDIEN U REEDS GECONTRACTEERD BENT OM WMO ARRANGEMENTEN TE MOGEN LEVEREN, HOEFT U NIET IN TE SCHRIJVEN.
DEZE INKOOPPROCEDURE BETREFT EEN PROCEDURE VOOR TUSSENTIJDSE TOETREDING VAN NOG NIET GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:55 prerender:60 Total:60 Browser , (3.236.116.27 - 6)