Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

130693 Consulent Zelfstandigen afdeling RBZ - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Consulent Zelfstandigen
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Consulent voer je zelfstandig het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) uit. Je voert gesprekken met ondernemers in financiële problemen, analyseert met de ondernemer wat de oorzaken zijn, beoordeelt of de ondernemer doelgroep is voor het Bbz, neemt aanvragen Bbz in, je beoordeelt de volledigheid van de aanvraag, geeft opdracht voor het economisch levensvatbaarheidsonderzoek of voert dat zelf uit, beoordeelt het externe advies, neemt een (concept-)besluit in kader Bbz.
 • Werklocatie: Timmerhuis en Ondernemersplein bij het spreekuur
 • Startdatum: Per direct, naar verwachting begin september
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur per week, waarvan minimaal 16 uur per week
 • Duur opdracht: 6 - 8 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: €60,00 - €75,00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 35 en 36. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Consulent Zelfstandigen_13-08-19.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Aug 2019 16:35 — 28 Aug 2019 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:85 Total:85 Browser , (18.206.194.21 - 7)