Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

130977 Ontwikkeling Gertrudisboulevard 225

Buyer

Gemeente Bergen op Zoom http://www.bergenopzoom.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Koert Dons

0164-277028

K.Dons@bergenopzoom.nl

Information

Description:
Boulevard Bergen op Zoom in beweging! Horeca bruist, het zandstrand is volop in gebruik én steeds meer activiteiten ontplooien zich op deze prachtige locatie aan het water van De Schelde.
Bergen op Zoom heeft een unieke combinatie; een historisch centrum, bosrijke omgeving en een ligging aan het water van de Binnenschelde. Het water gerelateerde gebied is volop in ontwikkeling en draagt bij aan de ambities van de stad om zich verder te profileren als historische stad aan het water met een diversiteit aan onderscheidende voorzieningen.
 
Hierin zoeken we naar een nieuwe beleving en voorziening passend bij het karakter van het gebied.
Het doel is om de belevingswaarde van het gebied te vergroten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van deze leefomgeving met gunstige randvoorwaarden voor wonen, werken en recreëren in Bergen op Zoom.
(Een gebied met aantrekkingskracht voor bezoekers dan wel recreanten met aandacht voor een beoogd maatschappelijk effect voor een gezonde samenleving (sport en beweging) en de beleving van bezoekers en recreanten.
Een specifieke locatie die hieraan kan bijdragen is Gertrudisboulevard 225 te Bergen op Zoom. Wij willen dan ook marktpartijen middels aankoop van deze locatie de mogelijkheid bieden om voor eigen rekening en risico de opstalontwikkeling ter hand te nemen.

De locatie is uitermate geschikt voor uitdagende en onderscheidende concepten. Nieuwe belevingen en activiteiten gericht op vrijetijds­besteding, waaronder sport en leisure. Een uniek concept kan de regionale aantrekkingskracht verder versterken. Het is daarbij van belang dat ook gekozen wordt voor een aantrekkelijke architec­tonische vormingeving met aandacht voor duurzaamheid.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Sep 2019 10:10 — 14 Oct 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:9 load:79 prerender:86 Total:90 Browser , (34.204.168.209 - 6)