Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

131220 Debiteurenmedewerker 7 fte, afdeling Terugvordering & Verhaal - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Debiteurenmedewerker
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

  Wij zoeken debiteuren medewerkers voor onze afdeling Terugvordering en Verhaal. Deze debiteuren medewerkers gaan in eerste opzet toetsen of openstaande vorderingen voldoen aan wettelijke eisen of dat deze verjaard zijn. In het kader van een grote onderzoeksopdracht zijn wij op zoek naar minimaal 7 tot maximaal 12 medewerkers.
  Gezien de druk en termijn waarop dit moet gebeuren is het een eis dat deze medewerkers door 1 bureau kunnen worden aangeleverd.
  Het bureau dat levert moet de medewerkers kunnen voorbereiden en wegwijs kunnen maken in de relevante systemen zoals Socrates.
   
 • Werklocatie: Naar verwachting Nikkelstraat, Marconiplein of Librijesteeg
 • Startdatum: 16-9-2019
 • Aantal medewerkers: minimaal 7 en maximaal 12
 • Uren per week: 32-36 uur per week
 • Duur opdracht: 2 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 1 * 4 maanden
 • FSK: 7
 • Tariefrange: €35 - €45
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de week 36 en 37. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Beoordeling
Alle door een inschrijver aangeboden kandidaten worden eerst getoetst aan de gestelde eisen. Alleen inschrijvers waarvan alle 7 aangeboden kandidaten voldoen komen in aanmerking voor verdere beoordeling en gunning.

Vervolgens wordt er per kandidaat de score bepaald. Het totaal van scores van de 7 individuele kandidaten bepaald de ranking van een inschrijver.

De score van een kandidaat wordt bepaald door de gunningsformule zoals vermeldt in paragraaf 6.2.1 van de Gunningsleidraad en weging zoals die hieronder staat.

Weging
De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De 3 inschrijvers die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor verificatiegesprekken van alle door de inschrijver aangeboden kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver moet 7 kandidaten aanbieden.

Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

LET OP
Als een inschrijver minder dan 7 kandidaten aanbiedt krijgt hij een K.O. en komt niet meer voor gunning in aanmerking.
Documents:

Functieprofiel Debiteurenmedewerker.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
26 Aug 2019 11:59 — 2 Sep 2019 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:85 Total:85 Browser , (44.212.99.208 - 7)