Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

131407 Informatie adviseur - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Informatie Adviseur
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht: Als informatie adviseur ben je samen met de andere projectleden verantwoordelijk voor de intake en analyse van de verandervraag (het demand) en adviseer je hierover. Je bent werkzaam binnen een programma wat zorgt voor het leveren van eigentijdse dienstverlening. Je analyseert complexe opdrachten met een multidisciplinair karakter, onderzoekt relevante gegevens, verricht verkennende studies en werkt dit uit in een advies, een business case of programma van eisen.
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting eind september
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: tot 31-12-2019
 • Verlengingsopties: 3 x 4 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €80-€95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 37. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, ook doorleenconstructies van ZZP'ers zijn niet toegestaan.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Informatie Adviseur 268.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 Aug 2019 10:00 — 12 Sep 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:91 prerender:96 Total:101 Browser , (35.172.224.102 - 7)