Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

132275 Uitgifte Dijkpercelen 2020 uitgiftedatum 25 november 2019

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ria van Os linkedin

+31 344649813

r.van.os@wsrl.nl

Information

Description:
Uitgifte dijkpercelen 2020

Waterschap Rivierenland geeft ruim 340 hectare dijkgronden uit

Waterschap Rivierenland geeft voor 2020 ruim 340 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding van schapen.  Het gaat om in totaal 30 dijktrajecten, verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. Overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben de optie tot verlenging. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.
Nadere inschrijfvoorwaarden kunt u vinden in het document "Inschrijfvoorwaarden UDP 2020".
 
U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.
Informatie over de individuele trajecten en inschrijfdata is ook te verkrijgen op de website www.waterschaprivierenland.nl of tijdens onderstaande inloopbijeenkomst.
U kunt ook contact opnemen met de mailbox uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl
 
Inloopbijeenkomst Uitgifte Dijkpercelen:
Datum:               Dinsdag 5 november 2019
Locatie:              Kantoor Waterschap Rivierenland- De Blomboogerd 1, 4003 BX in Tiel
Tijdstip:              19:30 - 21:00 uur
 
Tijdens deze bijeenkomst zal tevens een toelichting worden gegeven over het digitaal inschrijven middels het digitale platform Negometrix.
 
Let op:
U dient het bedrag inclusief btw in te vullen.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Oct 2019 12:00 — 25 Nov 2019 12:00

Lots

Lot 1 - TRAJECT: A27 -Biesboschsluis LA213 - LA267  
Lot 2 - TRAJECT: Achterwaterschap AC085 - AC093  
Lot 3 - TRAJECT: Beusichem - Culemborg BF001 - BF063  
Lot 4 - TRAJECT: Brug A50 - Kerncentrale Dodewaard DD265 - DD307  
Lot 5 - TRAJECT: Hellouw (Korfgraaf) - Vuren (Zeiving) TG275 - TG358  
Lot 6 - TRAJECT: Jeppegat - Golfbaan Bergsche Maas LA346 - LA386  
Lot 7 - TRAJECT: Kanaal Steenenhoek Zuidzijde AW390 - AW402  
Lot 8 - TRAJECT: Loonsewaard Niftrik - Batenburg HD175 - HD242  
Lot 9 - TRAJECT: Nieuwe Zuiderlingedijk Asperen - Heukelum DL045 - DL064  
Lot 10 - TRAJECT: Opijnen - Waardenburg TG143 - TG203  
Lot 11 - TRAJECT: Peulwijkse kade DS012 - DS031  
Lot 12 - TRAJECT: Peursumse kade GG131 - GG143  
Lot 13 - TRAJECT: Rossum - Zaltbommel RW000 - RW100  
Lot 14 - TRAJECT: Schansedijk - Alphen HD383 - HD391  
Lot 15 - TRAJECT: Tiel (Inundatiekanaal) - Varik (Achterstraat) TG011 - TG081  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:4 load:137 prerender:147 Total:152 Browser , (3.91.106.44 - 6)