Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

132737 Bouwinspecteur Junior - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Björn van der Laan

0000000000

b.vanderlaan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Bouwinspecteur WABO
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als bouwinspecteur WABO werk je direct mee aan het bouwen van de stad Rotterdam. Je werkt op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in een dynamische en uitdagende omgeving. Je bent adviseur voor initiatiefnemers en aanvragers op het vergunningenproces. Daarnaast toets je of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan, zowel bij aanvragen als in de uitvoering.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 01 oktober 2019
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 32-36
 • Duur opdracht: t/m 31-03-2020
 • Verlengingsopties: ja, 2x 12 maanden
 • FSK:9
 • Tariefrange: €52,00 - €54,00
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: Ja, kosteloze overname mogelijk na 31-03-2020
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 39. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 40 % prijs 
 • 60 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan twee (2) kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel bouwinspecteur junior (definitief).docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Sep 2019 13:20 — 23 Sep 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:95 Total:95 Browser , (35.174.62.162 - 7)