Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

134211 Subsidietender Pilot Verblijf 2020 Zuid-Limburg

Buyer

SSC Zuid-Limburg http://www.ssc-zl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Igor van Hoesel

0627850684

igor.van.hoesel@maastricht.nl

Information

Description:
Deze pilot subsidieert activiteiten, die aanvullend worden uitgevoerd, bovenop de activiteiten binnen en voor de reguliere arrangementen vanuit de dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) Sociaal Domein (tender 129188), voor het realiseren van het concept leefhuis. De gemeente stelt een subsidie ter beschikking om de volgende aanvullende activiteiten te realiseren binnen deze pilot:
 
  1. Plaatsing van jeugdigen in een verblijfslocatie, overeenkomstig met de definitie van een leefhuis zoals in dit document bepaald
  2. Inzet integrale zorg rondom de jeugdige in een leefhuis, zowel op de groep als voor de benodigde behandeling
  3. Plaatsing van jeugdigen van verschillende leeftijden en zorgbehoeften in hetzelfde leefhuis.
 
Om dit te realiseren, wil de regio middels de pilot de inrichting een aantal leefhuizen subsidiëren. Indien er meerdere leefhuizen worden ingericht, zal er minimaal één (1) leefhuis per sub-regio zijn binnen de regio Zuid-Limburg. De keuze voor één (1) of meerdere leefhuizen wordt bepaald door de mogelijkheden binnen het beschikbare budget; zie ook paragraaf 2.4. Hierbij gaat het om de volgende regio's:
 
1: regio Maastricht-Heuvelland
2: regio Westelijke Mijnstreek
3: regio Parkstad
 
In uw subsidieaanvraag geeft u aan voor welke regio uw aanvraag van toepassing is. Indien u voor meerdere regio's een voorstel heeft, dient u voor iedere regio een aparte aanvraag in te dienen, die ook inhoudelijk onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar.
 
De subsidietoekenning vindt plaats aan één (1) of meerdere subsidieaanvragers, die bovenaan eindigen in de aangebrachte rangschikking, zoals bepaald overeenkomstig deze leidraad. De subsidie wordt verstrekt voor het opzetten van één (1) leefhuis in de betreffende regio, gedurende de looptijd van de pilot, met inachtneming van de bovengenoemde activiteiten en de gewenste resultaatmetingen zoals bepaald in de subsidieregeling en deze leidraad.
 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de pilot, dient u tevens te beschikken over een DVO met de centrumgemeente Maastricht voor 2020, voor het onderdeel verblijf jeugd (tender 129188). Bestaande dienstverlening naast deze subsidie wordt volgens dezelfde voorwaarden gecontinueerd.

Zie verder bijlage Leidraad subsidietender pilot verblijf 2020.
 
Documents:

Leidraad subsidietender pilot verblijf 2020.pdf 376 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2109.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:80 Browser , (35.172.203.87 - 7)