Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

134568 Jobmarketing WRIJ

Buyer

Waterschap Rijn en IJssel http://www.wrij.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lian Nijenhuis linkedin

0314369369

l.nijenhuis@wrij.nl

Information

Description:
Waterschap Rijn en IJssel
'Met ruim 420 medewerkers verzorgt Waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel.' Zie ook www.wrij.nl

Doel van de aanbesteding
Met deze openbare Europese Aanbestedingsprocedure beoogt Aanbestedende dienst om voor 'Jobmarketing' te komen tot het verstrekken van een Raamovereenkomst aan één Opdrachtnemer die Aanbestedende dienst ondersteunt bij het vervullen van vacatures, voor de duur van 1 jaar met eventuele verlenging van 3 x 1 optiejaren.

De Opdracht
De afgelopen jaren heeft de Aanbestedende dienst ervaring opgedaan met jobmarketing.
De arbeidsmarkt is continue in beweging en de markt wordt steeds diverser. Daarbij is er een toename aan schaarste functies bij de Aanbestedende dienst en dit alles maakt dat er specifiek maatwerk nodig is per functie. 

Aanbestedende dienst verwacht van Inschrijver onderstaande competenties:
  • Verstrekken van wervingsadvies en op verzoek inclusief advies geven op de vacaturetekst en het mogelijk inzetten van video.  
  • Plaatsen van vacatures op jobboards en social media.
  • Inzicht geven in managementinformatie conform de AVG richtlijnen.  
  • Eens per kwartaal advies geven over trends en ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt, doelgroepen, schaarstefuncties, inzet social media en op basis hiervan wervingsadvies afgeven.
  • Beschikken over voldoende kennis van de arbeidsmarkt en media.   

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
28 Jul 2020 16:27
Offer phase:
23 Jul 2020 16:00 — 7 Oct 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2011.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:79 Total:79 Browser , (3.231.167.166 - 7)