Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

135176 Exploitatie World Food Center Experience te Ede

Buyer

Het NIC http://www.hetnic.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Barry Verbeek

0648193740

barry.verbeek@hetnic.nl

Information

Description:
In deze aanbestedingsprocedure wordt Stichting WFC Experience (hierna: Opdrachtgever) voor de coördinatie en uitvoering van de inkoopprocedure, inclusief het kenbaar maken van de Gunningsbeslissing, gefaciliteerd door Het NIC B.V.

Het doel van deze Europese aanbesteding middels de concurrentiegerichte dialoog is te komen tot een Concessieovereenkomst voor Diensten (hierna: Concessieovereenkomst) met één Opdrachtnemer voor het risicodragend beheren en exploiteren van het World Food Center Experience (hierna: WFC Experience). 

De Concessie kent drie fases (ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase). Met Opdrachtnemer zal in beginsel een Concessieovereenkomst worden aangegaan met een initiële looptijd van zeven (7) jaar. In de Concessieovereenkomst is een ontbindende voorwaarde en bijbehorende investeringsvergoeding opgenomen in het geval na de ontwerpfase geen realisatiefase en exploitatiefase volgt.

Deze Concessie wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving, zijnde de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht.

Voor een uitgebreide toelichting op de Concessie wordt verwezen naar de Selectieleidraad, vraag 1.2.10.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
21 Feb 2020 11:47 — 23 Mar 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:5 load:67 prerender:77 Total:82 Browser , (35.172.233.215 - 7)