Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

135786 Medior Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent Heronderzoeken
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
De afdeling Toetsing en Toezicht maakt onderdeel uit van Werk en Inkomen. Toetsing en Toezicht richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en de gemiddelde uitkeringshoogte te verlagen.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: Naar verwachting per 01-01-2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 1 jaar
 • Verlengingsopties: 1* een jaar, daarna nog 1/2 jaar
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €45- €55
 • Afwijkende werktijden: 36 uur beschikbaar, verdeeld over 4,5 werkdag, iedere dag beschikbaar en flexibel in werktijden.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting in week 45 en 46 plaatsvinden. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 70% prijs 
 • 30% kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal1 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Medior Inkomensconsulent Heronderzoeken.docx 211 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Oct 2019 11:35 — 4 Nov 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:95 Total:95 Browser , (3.239.9.151 - 7)