Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136245 Autoriteit kenniscentrum VG&M - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Autoriteit kenniscentrum VG&M
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Het kenniscentrum VG&M is een in oprichting zijnde kennisorganisatie binnen het Ingenieursbureau, op het gebied van Veiligheid, Gezondheid & Milieu. Het kenniscentrum waarborgt de kwaliteit van de VG&M-aspecten binnen de civieltechnische, bouwkundige en bodem/milieukundige projecten van het Ingenieursbureau, zodat voldaan wordt aan de eisen van de Arbowet.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio november 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 4 uur/week, kan - in overleg - uitbreid worden met beoordelingen van complexe projectdossiers, zodat een gemiddelde urenbesteding van 8 uur/week ontstaat.
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 4 x 6 maanden
 • FSK: 14
 • Tariefrange: € 125,- tot € 149,-
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 45. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Autoriteit VGM (002)_LeoV.docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Oct 2019 16:28 — 7 Nov 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:78 Total:83 Browser , (44.212.96.86 - 7)