Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136488 Open House Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening

Buyer

Gemeente Leeuwarden http://www.leeuwarden.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Iris Meester-de Vries

0031587512293

iris.meester@leeuwarden.nl

Information

Description:
De gemeente Leeuwarden wil middels een Open House Toelatingsprocedure voor de periode 2020 - 2024 een deel van haar re-integratiedienstverleing inkopen. Alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen binnen de toelatingsprocedure en een correcte aanmelding indienen, komen in aanmerking voor contractering.

Middels deze toelatingsprocedure worden de volgende percelen ingekocht:
  • Werkervaringsplaatsen (met productvariatie: licht, midden en zwaar);
  • Coaching alleen staande ouders;
  • Persoonlijke ontwikkeling/coaching;
  • Persoonlijke ontwikkeling/coaching met bewegen;
  • Opleidingstrajecten;
  • Werkervaringsplaatsen anderstaligen (met productvariatie: licht, midden en zwaar);
  • Arbeidsfittrajecten voor deelnemers met een verminderde loonwaarde.
De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2020. Partijen kunnen zich op ieder moment gedurende de looptijd aanmelden. Het streven van de gemeente is om nieuwe aanmeldingen binnen 6 weken inhoudelijk te beoordelen.

Let op: deze toelatingsprocedure betreft geen aanbestedingsprocedure en valt derhalve niet onder de werking van de Aanbestedingswet 2012.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:60 prerender:60 Total:60 Browser , (18.206.48.243 - 6)