Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136996 Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Gas

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Eric Ernst linkedin

06-12962678

e.ernst@bizob.nl

Information

Description:
De overeenkomst bestaat uit de levering van gas voor de afdeling Vastgoed binnen de gemeente  Valkenswaard  voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 met één leverancier. Na afloop van deze eerste contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk  31 december 2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.
 
De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd, hier gaat een evaluatie aan vooraf. Uiterlijk 6 maanden voorafgaande aan de datum 31 december 2022 is deze evaluatie afgerond en is de beslissing over het al dan niet verlengen genomen en meegedeeld aan de contractant.
 
En de beslissing over het al dan niet verlengen worden in ieder geval de volgende zaken meegenomen:
1.Evaluatie van de door de contractant geleverde diensten en bijbehorende service aspecten;
2. Marktontwikkelingen
3. Indexering/ aanpassing tarieven en/of toeslagen.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Nov 2019 23:40 — 27 Feb 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:5 load:71 prerender:71 Total:71 Browser , (18.234.247.75 - 6)