Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

139238 Ervaren Ontwerper Landschap - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Ervaren Ontwerper Landschap
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

We zoeken een ervaren ontwerper landschap die niet alleen ontwerpend sterk is, maar ook bijzonder goed is in transformatie projecten met verschillende stakeholders
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
 • Startdatum: 01-01-2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 18 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: ja, 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €90,00 - €118,00
 • Afwijkende werktijden: Mogelijk, echter incidenteel. bijvoorbeeld het bijwonen van participatiebijeenkomsten
 • Detavast: Ja, mogelijkheid tot kosteloze overname na 1 jaar.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode van week 51. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één (1) kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Ervaren ontwerper landschap (definitief).docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
6 Dec 2019 11:20 — 13 Dec 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:79 Total:85 Browser , (34.239.154.240 - 6)