Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

139641 Junior Adviseur Verkeersontwerp - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Björn van der Laan

0000000000

b.vanderlaan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Junior Adviseur Verkeersontwerp
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Inhuur van een Junior Adviseur Verkeersontwerp
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: 01-01-2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: Nee
 • FSK: 9
 • Tariefrange: €50,00 - €60,00
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: Ja, Kosteloze overname na inhuurperiode mogelijk
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode van week 51. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel junior adviseur verkeersontwerp def2.0.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Dec 2019 18:20 — 19 Dec 2019 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:94 Total:94 Browser , (35.172.164.32 - 7)