Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

140102 Advies en inhuur op gebied van onderwijs en ict

Buyer

Stichting Kennisnet http://www.kennisnet.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jos de Goede

0793296829

j.degoede@kennisnet.nl

Information

Description:
Deze aanbesteding dient te leiden tot het selecteren van 4 contractpartijen voor binnen de scope van deze aanbesteding te leveren advies en inhuur op gebied van onderwijs en ict voor Kennisnet en SIVON. Tot de offertefase zullen maximaal 8 gegadigden worden toegelaten.
 
Kennisnet en SIVON hechten veel waarde aan de relatie met de te selecteren dienstverleners en is derhalve op zoek naar een flexibele en kwalitatief hoogwaardige, dienstverlenende organisatie.
 
De volgende doelstellingen worden beoogd met onderhavige aanbesteding:
  1. Het selecteren van mantelpartijen tbv adviesopdrachten en de inhuur van specialisten op gebied van onderwijs en ict waaronder mede begrepen programmamanagement en projectmanagement;
  2. Het selecteren van mantelpartijen ten behoeve van het ontwerpen van business cases, dashboards, expertise- en conceptontwikkeling van toekomstige dienstverlening door Kennisnet en/of SIVON (hierna te noemen: "de Aanbestedende Dienst").
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
19 Dec 2019 10:30 — 4 Feb 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (3.236.175.108 - 7)