Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

140874 Groslijst Leidingwerken

Buyer

Stichting Waternet http://www.waternet.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Anita van Biljouw - Teiwes linkedin

06-52534328

anita.van.biljouw@waternet.nl

Information

Description:
Europees Openbare Aanbesteding

Naam aanbestedende dienst

Stichting Waternet

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer ir. R. R. Kruize, Algemeen Directeur van Stichting Waternet.

Opdracht
Ingericht is de doorlopende groslijst Leidingwerken waarvoor aannemers zich kunnen aanmelden voor drinkwaterleiding werkzaamheden en/of voor afvalwaterleiding werkzaamheden. Binnen beide groslijsten (specialismes) zijn nog subgroslijsten (subspecialismes) mogelijk.

Het is de bedoeling dat u zich binnen deze tender aanmeldt voor één of meerder subgroslijsten. 

Vervolgens linkt u door naar de site van EMVI prestatiemeten: https://app.emviprestatiemeting.nl/. Daar registreert u zich met toevoeging van alle gevraagde documenten en/of andere bewijsstukken. De feitelijk toelating en de uiteindelijke selectie voor nadere uitvragen zal ook daar plaatsvinden.

Voor elke nadere uitvraag zal binnen EMVI-prestatiemeten de aannemersselectie plaatsvinden en vervolgens via Negometrix worden uitgezet en gekoppeld op de doorlopende tender 140874. Elke uitvraag krijgt een eigen Waternet-nummer en een eigen tendernummer in Negometrix.

Toelichting: EMVI-prestatiemeting is een online applicatie waarmee prestaties van opdrachtnemers en ingenieursbureaus kunnen worden vastgelegd en gemeten. Deze (prestatie)metingen en scores zullen bij nadere uitvragen worden gebruikt voor het maken van selecties.

Digitale uitvraag
De uitvraag vindt plaats via Negometrix. Alle documenten vindt u in het tabblad "Tenderdocumenten" in Negometrix.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:5 load:115 prerender:125 Total:130 Browser , (35.175.107.77 - 6)