Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

142194 Directiesecretaresse, cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Directiesecretaresse
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De rust bewaren als de hectiek rond jouw directeur losbarst of bestand zijn tegen een meer dan gemiddelde werkdruk. Dat zijn de uitdagingen die we in petto hebben voor onze nieuwe directiesecretaresse. Kan jij het aan?
 • Werklocatie: Timmerhuis, Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting eind februari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-36
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: 3 x 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: 50-55
 • Afwijkende werktijden: In eerste instantie wordt er van de directiesecretaresse verwacht dat deze 36 uur per week werkt. In verloop van tijd zal het aantal uren afnemen i.v.m. de re-integratie van een collega.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 6. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, doorleenconstructies ook geen mogelijkheid.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 25 % prijs 
 • 75 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Directiesecretaresse, cluster MO.doc 42 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Jan 2020 8:28 — 4 Feb 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:84 prerender:84 Total:89 Browser , (35.172.224.102 - 6)