Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

142904 Aanvullende WMO-diensten Amsterdam

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal https://www.amsterdam.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is de gemeente verantwoordelijk om Amsterdammers, die dat nodig te hebben, te ondersteunen deel te nemen aan de samenleving en de eigen regie te bevorderen.
 
Om de dienstverlening die daarvoor nodig is herkenbaarder en dichter bij de Amsterdammer te organiseren wordt het sociale stelsel in de Amsterdamse buurten en wijken vernieuwd en vereenvoudigd. Daartoe heeft de gemeente een subsidieregeling voor Buurtteams opgesteld. Met de subsidieregeling wil de gemeente komen tot het per stadsdeel subsidiëren van een buurtteamorganisatie.
 
Aanvullend op de dienstverlening van deze buurteams wil de gemeente diensten inkopen voor Aanvullende individuele ondersteuning (voorheen Ambulante ondersteuning), Dagbesteding, Hulp bij het huishouden, Logeeropvang en Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld.
 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd (MO/BW)wonen wordt via een aparte aanbestedingsprocedure ingekocht en valt daarmee buiten de scope van deze aanbesteding.
 
De Aanbestedingsleidraad treft u onder het tabblad Vragenlijsten aan bij vraag 1.1.1 en alle bijlagen bij de vragen 1.1.2 en 1.1.4
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
1 Jul 2020 12:07
Offer phase:
1 Jul 2020 12:00 — 26 Aug 2020 12:00

Lots

Lot 1 - Aanvullende individuele ondersteuning (AIO)  
Lot 2 - Dagbesteding (DB) a. Ontmoeten  
Lot 3 - Dagbesteding (DB) b. Werk  
Lot 4 - Hulp bij het huishouden (Hbh)  
Lot 5 - Hulp bij het huishouden (Hbh) a. Thuis zorgen voor kinderen  
Lot 6 - Logeeropvang (LO)  
Lot 7 - Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld (OOHG)  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:84 prerender:84 Total:89 Browser , (3.233.242.67 - 6)