Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

143445 Concessie RRReis, Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2021-2036

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ronald Aarns linkedin

+31 263598545

R.Aarns@gelderland.nl

Information

Description:
UPDATE 25-03-2020

MEDEDELING 1

De Concessieverlener meldt dat de actuele ontwikkelingen rond het Coronavirus en de gevolgen hiervan voor het openbaar vervoer uitzonderlijk en ingrijpend zijn. Op dit moment zijn er nog vele vragen en onzekerheden. De Concessieverlener heeft daarom besloten om de sluitingsdatum voor het doen van een Inschrijving te verschuiven van 19 mei naar 24 augustus 2020 om 10:00 uur. De planning met betrekking tot de tweede Nota van Inlichtingen is ook gewijzigd. De tweede mogelijkheid voor het stellen van vragen sluit op woensdag 3 juni 2020 om 12:00 uur. De tweede Nota van Inlichtingen wordt op 17 juni 2020 gepubliceerd. Op Negometrix is de actuele planning te vinden. 

MEDEDELING 2
Bijlage H Waardebepaling wordt momenteel opgesteld, deze wordt later bekendgemaakt.

Inleiding
Eind 2021 loopt de huidige concessie voor de Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen (de Valleilijn) af. Gedeputeerde Staten van Gelderland bereiden nu de nieuwe concessieperiode voor, die loopt van eind 2021 tot en met eind 2036. In de Nota van Uitgangspunten voor het Openbaar Vervoer in Oost-Nederland hebben Provinciale Staten eerder besloten de Treindienst opnieuw als aparte Concessie aan te besteden. Dit betekent dat de Treindienst geen onderdeel wordt van de multimodale concessie Rijn-Waal.

De kwaliteit van de Treindienst is de afgelopen jaren sterk verbeterd, onder andere door de opening van nieuwe Stations, het in dienst nemen van 2 nieuwe extra Treinstellen en de realisatie van toiletten op Stations. De basis is goed en de huidige dienstregeling is daarom in principe het uitgangspunt in de nieuwe Concessie. Wel zullen er in de nieuwe Concessie een aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Zo komen er op alle Stations kaartautomaten en wordt RRReis, de overkoepelende merknaam voor al het regionale openbaar vervoer in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland (excl. Almere), toegepast. De huidige Treinen gaan over naar de nieuwe Concessie en krijgen een nieuw uiterlijk en ook de binnenkant wordt vernieuwd. Verder komt er actuele reisinformatie over aansluitende bussen en treinen in de Treinstellen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om het aanbod (beperkt) uit te breiden.

Wettelijk kader
Het Beschrijvend Document dat hoort bij de openbare Europese aanbesteding van de Concessie Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2021 - 2036 (hierna: Concessie). Provincie Gelderland is op grond van artikel 20 lid 4 van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) bevoegd tot het verlenen van de Concessie en treedt op als aanbestedende dienst voor deze aanbesteding. Op het verlenen van de Concessie na aanbesteding zijn de Wp2000 en het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000) van toepassing, alsmede Verordening (EG) Nr. 1370/2007. Dit Beschrijvend Document geldt daarbij als een aanbestedingsreglement in de zin van artikel 50 van de Wp2000.

De Concessie zal worden gegund op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV, voorheen: economisch meest voordelige inschrijving). De Inschrijvingen worden beoordeeld op de gunningscriteria zoals uitgewerkt in hoofdstuk 7 van het Beschrijvend Document.

Algemene instructie
Het Beschrijvend Document bevat de belangrijkste kenmerken van de Concessie.

In het Beschrijvend Document is aangegeven op welke wijze de Inschrijver antwoorden op vragen en informatie aan de Concessieverlener moet opleveren. Om de beoordeling van de Inschrijvingen zo 5 Beschrijvend Document Europese Aanbesteding Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2021 - 2036 soepel mogelijk te laten verlopen, dient de Inschrijver de instructies in het Beschrijvend Document op te volgen en (waar aangegeven) gebruik te maken van de bijgevoegde standaardformulieren.
Vragen naar aanleiding van het Beschrijvend Document inclusief bijlagen kunnen gesteld worden conform de wijze beschreven in paragraaf 3.5 van het Beschrijvend Document.

Pleio
Zie Beschrijvend Document voor toegang tot Pleio.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
19 Feb 2020 13:01
Offer phase:
19 Feb 2020 13:00 — 24 Aug 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:66 prerender:71 Total:71 Browser , (3.236.116.27 - 6)