Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

143519 Inkoop JEUGD Ambulant & Verblijf Inkoopregio Eindhoven

Buyer

Gemeente Eindhoven https://www.eindhoven.nl/
Lead buyer

Information

Description:
UPDATE 7/5/2020 Deze inkoopprocedure wordt vroegtijdig beëindigt. Partijen die deelnemer zijn in deze tender hebben hiervan een bericht ontvangen in de berichtenmodule. Daarnaast is het bericht gepubliceerd in de Vraag & Antwoord module vraag #500.

Met het besluit de inkoopprocedure terug te trekken vervalt ook de publicatie van de resterende antwoorden op de gestelde vragen in de Vraag & Antwoord module.

Inkoop van specialistische jeugdhulp
Dit inkooptraject heeft betrekking op het inkopen van Jeugdhulp inzake de volgende categorieën:
  • Ambulante behandeling regulier, diagnostiek, vaktherapie, behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie en controle psychofarmaca.
  • Behandeling specialistisch (ambulant) LET OP: u dient bij de keuze van deze producten te kiezen voor één sector (GGZ of (L)VB of Opgroei en opvoedproblematiek).
  • Intensief gezinsgerichte behandeling (geprotocolleerd).
  • Logeren, begeleiding individueel, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding
  • Wonen bij een zorgaanbieder.
  • Pleegzorg en gezinshuizen
  • UPDATE 2/4/2020 Dagbehandeling Jeugd Groep is toegevoegd in deze inkoopprocedure. Een overzicht waarin is aangegeven welke vragen zijn gewijzigd/toegevoegd is toegevoegd als antwoord op vraag #476 in de Vraag & Antwoord module.
 
Samenwerking regiogemeenten 
Gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 11 regiogemeenten, te weten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.

Mogelijkheid tot toetreding
Het is voor aanbieders mogelijk om tot en met 1 april 2020 een inschrijving in te dienen. Heeft u op deze datum geen of een onvolledige inschrijving ingediend dan kan de gemeente u uitsluiten van de procedure waardoor u niet voor contractering in aanmerking komt. Het risico van niet-tijdig en/of onvolledig indienen van de inschrijving is volledig voor u.
UPDATE 26/3/2020 Gezien de recente ontwikkelingen wordt de sluitingsdatum inschrijvingstermijn verzet naar 27 mei 2020. De planning is hierop aangepast.

Op de website https://zorgaanbieders.eindhoven.nl wordt relevante informatie gepubliceerd. U wordt geacht zich op de hoogte te stellen van alle aangeboden informatie.

Hieronder vindt u een tweetal links na instructieformulieren over de werking van Negometrix:
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:81 Total:86 Browser , (3.215.79.116 - 6)