Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

144571 Levering Duurzame elektriciteit vanaf 2021

Buyer

Gemeente Wierden http://www.wierden.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ben Wessels

0546-580810

b.wessels@wierden.nl

Information

Description:
Het betreft een openbare aanbesteding die Europees is aangekondigd voor het afsluiten een raamovereenkomst voor de levering van duurzame elektriciteit aan de samenwerkende Twentse gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen,  Wierden en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
De deelnemende gemeenten hebben met AVI-Twente B.V. een overeenkomst gesloten voor het additioneel opwekken en leveren van duurzame elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vanaf 2021. AVI-Twente kan op dit moment niet rechtstreeks de elektriciteit leveren aan de gemeenten omdat zij momenteel nog niet beschikt over de daarvoor vereiste vergunningen. Binnen deze aanbesteding wordt een leverancier gecontracteerd die de daarvoor benodigde energie gaat afnemen bij AVI-Twente B.V. Hiervoor is een power purchase agreement (PPA) opgesteld waar de leverancier zich aan moet conformeren.
De gemeente Wierden zal namens genoemde organisaties optreden als aanbestedende dienst. In de bijlage vindt u de motivatie voor de clustering van de elektriciteitsaansluitingen van de deelnemers. Gunning van de overeenkomsten geschiedt op basis van gunningscriterium laagste prijs.  
Documents:

Motivatie Clustering.docx 19 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 May 2020 16:00 — 29 Jun 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:79 Total:79 Browser , (35.172.233.215 - 7)