Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

144772 Jongerenconsulent - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Jongerenconsulent
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Als jongerenconsulent geef je jongeren ruimte en vertrouwen om zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst te nemen. Je helpt hen om heldere keuzes te maken. Elke jongere is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Je wint jongeren voor de maatschappij door naar dit verhaal te luisteren en vanuit verbinding het best passende loopbaan- en toekomstperspectief te vinden.
 
 • Werklocatie: Stadhuis, Rotterdam
 • Startdatum: Naar verwachting begin maart
 • Aantal medewerkers:1
 • Uren per week: 32- 36 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: €45 - €55
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden naar verwachting in week 10. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal vijf kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Profiel Jongerenconsulent.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Feb 2020 15:40 — 3 Mar 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (44.212.99.208 - 7)