Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

145523 Bestuurssecretaresse/personal assistant GRJR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Bestuurssecretaresse/personal assistant GRJR
 • Cluster: GRJR - MO 
 • Werklocatie: Timmerhuis, Rotterdam
 • Startdatum: 19 maart 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 9 maanden
 • Verlengingsopties: 3 x 3 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: € 60,00 - € 65,00 
 • Afwijkende werktijden: Maandelijks in de avond.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 11 maart in de ochtend Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, doorleenconstructies ook niet toegestaan.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 25 % prijs 
 • 75 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
 
Documents:

Functieprofiel bestuurssecretaresse - personal assitant GRJR.docx 21 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Feb 2020 9:28 — 6 Mar 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:10 load:95 prerender:95 Total:100 Browser , (3.239.9.151 - 6)