Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147050 IT auditor - cluster M&C

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: IT Auditor
 • Cluster: M&C
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als IT-auditor op de afdeling Financial Audit heb je een belangrijke rol in het controleproces van de significante gemeentelijke processen.
 • Werklocatie: Wisselende werklocaties in Rotterdam
 • Startdatum: Medio/eind augustus 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24/40 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: max. 2 x 3 maanden
 • FSK: 11/12
 • Tariefrange: €85 - €100
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
 • Verificatiegesprekken: begin augustus 2020

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel IT Auditor.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jul 2020 10:30 — 28 Jul 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:100 prerender:105 Total:110 Browser , (35.174.62.162 - 7)