Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147190 Bouwen en leveren van een peilvaartuig

Buyer

Waterschap Scheldestromen http://www.scheldestromen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marty den Dekker linkedin

0882461342

marty.dendekker@scheldestromen.nl

Information

Description:
Deze tender betreft de Europees openbare aanbesteding voor het bouwen en leveren van een peilvaartuig voor waterschap
Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst.


Beschrijving van de aanbestedende dienst
Waterschap Scheldestromen is een overheidsorganisatie met als taken de zorg voor de waterkering en het integraal waterbeheer (watersysteem en zuiveren van afvalwater). Ook de zorg voor de wegen in het buitengebied valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap.
 
Het waterschap staat onder leiding van de algemene vergadering en de dagelijkse beslissingen worden genomen door het dagelijks bestuur. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de secretaris directeur. Het beheersgebied van waterschap Scheldestromen betreft het gebied van de Provincie Zeeland met een oppervlakte van 190.273 hectare, waar 381.000 mensen wonen.
De hoofdvestigingen van waterschap Scheldestromen zijn de kantoren in Middelburg en Terneuzen. In totaal werken er ongeveer 460 mensen bij waterschap Scheldestromen.
 
Voor meer informatie over de aanbestedende dienst willen wij u verwijzen naar www.scheldestromen.nl
 
Beschrijving en doel van de aanbesteding
Voor het uitvoeren van één van de taken van het waterschap is het noodzakelijk het bestaande peilvaartuig te vervangen door een nieuw peilvaartuig. Voor dit nieuwe peilvaartuig is er een ontwerp gemaakt, waarin de nieuwe eisen en wensen zijn meegenomen. Het aangepaste ontwerp voor het peilvaartuig is gemaakt door Wijk Yacht Creation BV.

Met deze aanbesteding wil het waterschap het nieuwe peilvaartuig laten bouwen en leveren, dit in lijn met het gemaakte ontwerp en de gestelde randvoorwaarden en eisen.
Voor het uitvoeren van deze opdracht wordt een Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.
Tijdens de bouw zal de bouwbegeleiding uitgevoerd worden door Wijk Yacht Creation BV. Tevens zal tijdens de bouw Bureau Veritas diverse afnames doen.
De volgende randvoorwaarden zijn toepassing:
De peilvaartuig dient uiterlijk 1 oktober 2021 opgeleverd te zijn.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 May 2020 12:00 — 8 Sep 2020 10:01

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:75 Browser , (35.172.233.215 - 6)