Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147757 Inkoop (SAS) Maatschappelijke opvang basis- en maatwerkvoorziening

Buyer

Gemeente Eindhoven https://www.eindhoven.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Kasper van Pinxteren

0625445865

k.van.pinxteren@eindhoven.nl

Information

Description:
De situatie van dak- en thuislozen is de afgelopen jaren veranderd, zowel in complexiteit van de randoorzaken (wonen, werk) als in de heterogeniteit van de doelgroep (economische daklozen tot aan multi-complex). Deze landelijke tendens in de veranderende situatie geldt ook voor de regio Eindhoven. Het aansluiten bij de leefwereld van dak- en thuislozen en zorgen voor een steuntje in de rug zodat zij regie terugkrijgen over hun leven lukt ons helaas, ondanks alle inzet, nog niet voldoende. Om deze mensen zo passend mogelijk te kunnen helpen bij hun ondersteuningsvragen is daarom een nieuwe visie 'Toekomstbeeld' ontwikkeld op de maatschappelijke opvang >2021 en vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2019. Deze visie is samen met partners in de stad, dak- en thuislozen en andere betrokkenen tot stand gekomen.

De aanbesteding wordt onderverdeeld in percelen (zie onderstaande beschrijving van de werkzaamheden):
  1. Basisvoorziening Maatschappelijke opvang;
  2. Maatwerkvoorziening Maatschappelijke opvang.
     
Per perceel contracteert de gemeente een (1) Aanbieder die de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend, op basis van de gunningcriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Inschrijvingsleidraad.

De aanbesteding is gebaseerd op de richtlijnen voor sociale en andere specifieke diensten, conform de Aanbestedingswet.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Apr 2020 22:00 — 2 Jun 2020 14:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:69 Total:74 Browser , (34.229.119.29 - 7)