Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

149471 Projectleider gebiedsverkenning aardgasvrij - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectleider gebiedsverkenning aardgasvrij
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Projectleider die in opdracht van de afdeling Duurzaamheid een gebiedsaanpak kan gaan uitvoeren gericht op het verkennen van de kansen en uitdagingen tot het aardgasvrij maken van gebieden.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam (momenteel thuis, i.v.m. corona-maatregelen)
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin mei 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 10/11
 • Tariefrange: 60 - 75 euro per uur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting telefonisch plaatsvinden in week 18. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, doorleenconstructies ook niet toegestaan.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

2020_functieprofiel Projectleider Gebiedsverkenning aardgasvrij v2.docx 22 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Apr 2020 10:28 — 28 Apr 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:79 prerender:84 Total:89 Browser , (35.172.224.102 - 6)