Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

150431 Aanbesteding AERIUS 2020

Buyer

IUC-RIVM http://www.rivm.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Richard van Roomen

+31886892629

Richard.van.Roomen@rivm.nl

Information

Description:
Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst tussen het RIVM en een Opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van AERIUS.

AERIUS is een informatiesysteem welke gedurende de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het (huidige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werd ontwikkeld ten behoeve van het stikstofbeleid in relatie tot Natura 2000. Met AERIUS is ook een werkwijze geïntroduceerd waarmee initiatiefnemers die een vergunning aanvragen en de (lokale) overheden op een eenvoudige manier met elkaar kunnen communiceren over de effecten van het initiatief op het milieu. Op een transparante manier toont AERIUS de resultaten van de vaak complexe onderliggende modelberekeningen en maakt daarmee de dialoog tussen overheid en initiatienemer (burger) eenvoudiger. De ontwikkeling van AERIUS vereist een specificatietraject gekenmerkt door intensief contact tussen stakeholders, opdrachtgevers en het RIVM.

Het gaat daarbij om kennis op de volgende thema's: 
·         Registratie emissies
·         Stikstof en natuur
·         Luchtkwaliteit
·         Circulaire economie
·         Geluid
·         Ontsluiten meetnetten
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 May 2020 18:00 — 29 Jun 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:80 Total:80 Browser , (3.238.225.8 - 7)