Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

150771 Junior medewerker Serviceteam 4,5 fte - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Salini Ramlakhan

010-2675040

sk.ramlakhan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medewerker Serviceteam W&I
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Je bent het eerste aanspreekpunt na 14010 voor onze werkzoekenden t.b.v. de teams van de afdelingen Beheer Inkomen, Werk, Intake en T&V. Je beantwoordt vragen in het kader van de lopende uitkeringen en/of aanvragen uitkering Participatiewet en vragen op het gebied van Werk. Hiermee ondersteun jij de Werk- en Inkomensconsulenten door telefonische vragen van werkzoekenden zo goed mogelijk te beantwoorden.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam/ tijdelijk thuiswerken ivm coronacrisis
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting 1 juli 2020
 • Aantal medewerkers: 5 personen, 4,5 fte
 • Uren per week: 24- 32 uur per week, 8.30 uur-17.00 uur
 • Duur opdracht: Tot 1 januari 2021
 • Verlengingsopties: Ja, namelijk 3 x 6 maanden, afhankelijk van o.m. de ontwikkeling van het werkaanbod en formatieruimte
 • FSK: 6
 • Tariefrange: €26,00 -€31,00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 21
 • Geschikt voor ZZP'ers: NEE

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 8 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 5 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Junior medewerker serviceteam 4,5 fte.docx 58 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 May 2020 14:28 — 22 May 2020 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:85 prerender:90 Total:90 Browser , (3.239.9.151 - 7)