Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

151208 Front-end Ontwikkelaar BI - BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Front-end Ontwikkelaar BI
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als business intelligence Front end Ontwikkelaar geef jij in dit team invulling aan de IT Skills. Je realiseert samen met je collega's informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde van het hele realisatie proces: van business analyse, data-analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan ontwerp en realisatie van front end toepassingen.
 • Werklocatie: Europoint IV, Marconistraat 1-11
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting eind mei 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11/12
 • Tariefrange: €85 - €95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 22. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • ZZP'ers: niet toegestaan.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel front end ontwikkelaar BI.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 May 2020 12:33 — 27 May 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:60 prerender:65 Total:65 Browser , (44.212.96.86 - 6)