Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

152632 Viering Oud en Nieuw Amsterdam

Buyer

Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau http://www.amsterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Kees Koning

020 - 255 2512

kees.koning@amsterdam.nl

Information

Description:
De gemeente Amsterdam start de voorbereidingen op de viering van oud en nieuw 2020-2021. Deze opdracht zal volgens de SAS procedure worden aanbesteed.

Als onderdeel van deze procedure wordt de markt gevraagd om mogelijke concepten voor te stellen die in opdracht van de gemeente en in partnership met andere partijen kunnen worden uitgevoerd.

Voor het zomerreces worden deze concepten getoetst door de Gemeente Amsterdam, op basis van nader te verstrekken eisen en criteria. Het college van B&W zal vervolgens een of meerdere inschrijvers selecteren wiens of wier plannen in aanmerking komen voor verdere deelname aan de aanbesteding.

Op basis daarvan zal de aanbesteding verder plaatsvinden, de geselecteerde inschrijvers zullen in het bezit worden gesteld van de gunningsleidraad. De Gemeente is hierbij voornemens om een vervolgopdracht te gunnen voor de realisatie van het voorkeursplan met toepassing van de onderhandelingen.

Wij nodigen partijen uit inbreng te leveren en zich te melden.

De Gemeente stelt hierbij wel een aantal geschiktheidseisen aan potentiele gegadigden, en er worden geen inschrijvers toegelaten op wie z.g. uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

In de periode 8 juni t/m 12 juni kunt inlichtingen opvragen bij de Gemeente via een gesprek via MSteams.  U dient zich hiervoor uiterlijk 5 juni om 14:00 aan te melden via Negometrix. Veelbelovende plannen kunnen door de Gemeente worden uitgenodigd voor een nadere toelichting of presentatie.

Nadere informatie:
Als gevolg van het coronavirus leven we in bijzondere tijden. Waar we rond de viering van Oud en Nieuw staan, is op dit moment nog niet te zeggen, maar we zullen moeten uitgaan van een anderhalve meter situatie. Een ander belangrijk vertrekpunt bij deze viering is dat er voor het eerst een afsteekverbod geldt voor al het consumentenvuurwerk. Een mijlpaal in de wens van vele Amsterdammers een nieuw vorm te vinden voor de jaarlijkse viering van oud en nieuw. Kunnen we een nieuwe traditie beginnen?

Deze ingrediënten vormen de uitdagende cocktail voor de viering van oud nieuw 2020 -2021. Wat blijft is dat het een van de meest bijzondere avonden is van het jaar. We kijken samen terug, we tellen af naar twaalf uur en we gaan met veel energie, drama en euforie het nieuwe jaar in. We voelen ons verbonden met elkaar. Dit zijn elementen die we absoluut willen vasthouden.

Voor het organiseren van de viering is op dit moment een budget voorzien van ongeveer één miljoen euro. Daarnaast is het mogelijk om derde partijen te betrekken die een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

In de zoektocht naar het nieuwe concept zijn de volgende aspecten van belang:
  • Het verbindt mensen en buurten, het is voor iedereen;
  • Het heeft een Amsterdams karakter, maar ook nationale uitstraling;
  • Het geeft energie, het is spannend, dramatisch en spectaculair;
  • Het is 'coronaproof';
  • Het is een combinatie van fysiek (op een of meerdere locaties) en virtueel (TV registratie -internet);
  • Het kent bij voorkeur interactieve elementen; Amsterdammers meedoen (als alternatief voor zelf afsteken?);
  • Het is vernieuwend en duurzaam.
De gemeente Amsterdam is voornemens nog voor het zomerreces (4 juli) een keuze te maken uit de ingediende voorstellen. Op basis van de bovenstaande aspecten wordt door het stedelijk evenementenbureau een voorselectie gemaakt. De drie meest veelbelovende concepten worden voorgelegd aan het college. Op basis hiervan wordt bepaald welke inschrijver of inschrijvers worden toegelaten tot het verdere verloop van de aanbesteding.

De uiteindelijke opdracht zal aan een inschrijver worden gegund.
 
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
29 May 2020 17:00 — 22 Jun 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:0 load:64 prerender:69 Total:74 Browser , (35.172.233.215 - 6)