Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

154931 Constructeur Sloop en Asbest (medior) - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Constructeur Sloop en Asbest (medior)
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Bij een sloop/asbest project komt veel kijken; vergunningen, onderzoeken (zoals bijvoorbeeld asbestinventarisaties, flora en fauna/bodem onderzoek, inspectie sloopgrens), aanbestedingsprocedures, maar ook de afvoer van materialen. Zorgen voor een goede afstemming en de samenwerking opzoeken in de projecten zijn dan ook belangrijke onderdelen van je werk.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio augustus 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-40
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9-10
 • Tariefrange: 50-65 euro
 • Afwijkende werktijden: N.v.t.
 • Detavast: Ja, mogelijke kosteloze overname na 12 maanden inhuur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 29. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel_Constructeur Sloop en Asbest medior.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Jul 2020 10:28 — 30 Jul 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:90 Total:94 Browser , (35.172.164.32 - 6)