Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

155214 Leermiddelen SCOH

Buyer

Verus http://www.verus.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Pascal van Onna

0348-744436

pvanonna@verus.nl

Information

Description:
Dit betreft de Europese aanbesteding Leermiddelen van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en de daarbij behorende Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen. SCOH is een schoolbestuur in de regio Haaglanden voor 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis) onderwijs, 1 praktijkschool (VO) en 21 peuterscholen.

Doel van aanbesteding:
Het doel is het selecteren en contracteren van één ondernemer voor het leveren van leermiddelen, kantoorartikelen en papier. Dit alles middels een Raamovereenkomst gedurende een initiële periode van drie (3) jaar. Opdrachtgever heeft vervolgens een eenzijdige optionele verlengingsmogelijkheid van één (1) keer één (1) jaar.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:80 Total:85 Browser , (35.153.39.7 - 6)