Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

157432 Aanbod Inburgeringsvoorzieningen Nieuwe Wet Inburgering (AIS 2020-0018)

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal https://www.amsterdam.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hamida el Hadaoui

14020

inkoopsociaal@amsterdam.nl

Information

Description:
In het kader van deze Aanbesteding "Inburgeringsvoorzieningen nieuwe Wet inburgering" willen de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp inburgeringsvoorzieningen inkopen ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering (ingang 1 januari 2022). Deze inburgeringsvoorzieningen hebben tot doel dat inburgeringsplichtige statushouders kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht.

Deze aanbesteding wordt uitgezet door de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp. Waar in dit document gesproken wordt over "de gemeente" of "de gemeente Amsterdam" moet dit gelezen worden als "de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp", tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
 
Deze aanbesteding moet voorzien in het contracteren van betrouwbare en innovatieve aanbieders die in goede samenwerking met de gemeente de inburgeringsvoorzieningen ontwikkelen en uitvoeren. Het resultaat van de aanbesteding moet zijn: een effectief en efficiënt inburgeringsaanbod dat aansluit bij de behoeften van cursisten met verschillende doelen, wensen en mogelijkheden. Met de ingekochte trajecten kunnen inburgeringsplichtige statushouders hun inburgering op het voor hen hoogst haalbare niveau afronden. De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat de inburgeringstrajecten van statushouders aansluiten bij activiteiten gericht op (arbeidsmarkt)participatie en opleiding.

In de Leidraad vindt u de gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de daaraan gestelde eisen. Inschrijven gaat uitsluitend via Negometrix.

Deze Europese aanbesteding wordt georganiseerd door Lead Buyer Sociaal in opdracht van Directie Participatie afdeling Statushouders. Laatstgenoemde zal de feitelijk afnemer zijn onder de overeenkomst met opdrachtnemer(s).
 
Voor alle vragen, klachten en opmerkingen in het kader van deze aanbesteding kunt u de berichtenmodule van Negometrix gebruiken.

Het is niet toegestaan om vanaf de datum van publicatie van deze Aanbesteding contact op te nemen met andere medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze Aanbesteding. Bij overtreding van deze regel, kan de Gemeente besluiten de ondernemer dan wel de Inschrijver van verdere deelname aan deze Aanbesteding uit te sluiten. Het is wel toegestaan contact op te nemen met medewerkers van de gemeente Amsterdam ten behoeve van het opvragen van referenties, waar de Gemeente opdrachtgever van is.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
15 Dec 2020 12:53
Offer phase:
15 Dec 2020 12:00 — 4 Jun 2021 12:00

Lots

Lot 1 - 1) Amsterdamse Taalstart  
Lot 2 - 2) De B1-route, de Z-route  
Lot 3 - 3) Onderwijsroute: taalschakeltraject richting mbo3, mbo4, hbo en wo  
Lot 4 - 4) B1-route mbo: taalschakeltraject richting mbo-entree (niveau mbo1) en mbo2  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:106 prerender:111 Total:111 Browser , (44.212.99.248 - 7)