Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

158394 WMO adviseurs - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: WMO Adviseur
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als WMO-adviseur adviseer je bij WMO-hulpvragen van burgers en zet jij je in bij vaak meervoudige problematiek (materiële, psychiatrische, sociale en/of somatische problemen) passende oplossingen te vinden om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij
 • Werklocatie: Diverse locaties in de stad. In verband met Corona is thuiswerken de norm
 • Startdatum: Per direct, naar verwachting medio september 2019
 • Aantal medewerkers: 4,5
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: T/m 31-12-2020
 • Verlengingsopties: 2x 3 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: 53 - 60 euro
 • Detavast: Kosteloze overname na 9 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 36/37. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 18 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel WMO adviseur inhuur (DEF).pdf 99 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Aug 2020 17:30 — 2 Sep 2020 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:85 Total:90 Browser , (3.238.72.180 - 7)